Innowacyjny system wsparty sztuczną inteligencją i technologią blockchain Innovative system supported by artificial intelligence and blockchain technology.

Przenieś swoje badania do cyfrowego świata. Stwórz i zarządzaj swoją elektroniczną kartą obserwacji klinicznej.

Bring your research into the digital world. Create and manage your electronic clinical observation records.

Podział na role Division into roles

Bezpieczna współpraca sponsora, badacza oraz monitora

Safe cooperation between the sponsor, researcher and monitor

01/04
Bepieczne operacje Safe operations

Ochrona danych zapewniona przez technologię Blockchain

Data protection provided by blockchain technology

02/04
Uczenie maszynowe Machine Learning

Sztuczna inteligencja wspierająca badacza na każdym etapie badania klinicznego

Artificial intelligence supporting the researcher at each stage of a clinical trial

03/04
Dostosowane podejście Customized approach

Dedykowany system dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta

Dedicated system tailored to the individual client's needs

04/04